Darbinieki

Valde

Jānis Endziņš

Valdes priekšsēdētājs

+371 67225595

janis.endzins@chamber.lv

 

Andris Vanags

Valdes loceklis

 

Olga Nagibina

Valdes locekle, galvenā grāmatvede

gramatvediba@chamber.lv

 

Mārtiņš Perts

Valdes padomnieks ārlietu jautājumos

martins.perts@chamber.lv

+371 67282124

+371 25443989

Sabiedrisko attiecību dienests

Sabiedrisko attiecību dienests

LTRK_info@chamber.lv 

+ 371 67830825

+ 371 26469946

 

Daniels Joffe

Sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja vietnieks

daniels.joffe@chamber.lv

Biedru daļa

biedri@chamber.lv

+371 67830813

 

Elīna Valdmane

Biedru administratore

elina.valdmane@chamber.lv

+371 29914668

 

Ilva Jērāne

Biedru administratore

ilva.jerane@chamber.lv

+371 26325401

 

Gatis Silakaktiņš

Biedru atlases vadītājs

gatis.silakaktins@chamber.lv 

+371 26165783


Zane Māliņa

Biedru atlases vadītāja

zane.malina@chamber.lv


Līga Caune

Biedru atlases speciāliste

liga.caune@chamber.lv

Konkurētspējas daļa

Baiba Grēda

Konkurētspējas daļas vadītāja

baiba.greda@chamber.lv

+371 67830810

Ārlietu daļa

export@chamber.lv

 

Rita Ozoliņa

Ārlietu daļas vadītāja

rita.ozolina@chamber.lv

+371 67830811

 

Ieva Stumpe 

Ārlietu daļas vadītāja vietniece

ieva.stumpe@chamber.lv

mission@chamber.lv

+ 371 67201103

 

Veronika Šaporenko

Ārlietu daļas projektu vadītāja

veronika.saporenko@chamber.lv

+371 67201103

Politikas daļa

Katrīna Zariņa

Politikas daļas vadītāja

katrina.zarina@chamber.lv

+371 67201105

 

Elīna Kārkliņa

Politikas daļas vadītāja asistente

elina.karklina@chamber.lv

+371 67201105

Juridiskā daļa

Edmunds Stankevičs

Juridiskās daļas vadītājs, LTRK Šķīrējtiesas sekretārs

edmunds.stankevics@chamber.lv 

arbitr@chamber.lv

+371 67830815

Ārējās tirdzniecības dokumentu daļa

Viesturs Kociņš

Ārējās tirdzniecības dokumentu daļas vadītājs

viesturs.kocins@chamber.lv

+371 67830817

 

Pārsla Ukase

Ārējās tirdzniecības dokumentu daļas eksperte

parsla.ukase@chamber.lv

+371 67322327

 

Evita Puriņa 

Ārējās tirdzniecības dokumentu daļas eksperte

evita.purina@chamber.lv

+371 678308117

Projektu daļa

Tatjana Titareva

Projektu daļas vadītāja

tatjana.titareva@chamber.lv 

+371 67830810

Biroja un personāla daļa

Aija Streiča

Biroja un personāla daļas vadītāja

aija.streica@chamber.lv

info@chamber.lv

+371 67201102

 

Kristaps Supe

Biroja un personāla daļas vadītāja palīgs

kristaps.supe@chamber.lv

+371 67201102

 

Jekaterina Miņkova

Sekretāre

sekretare@chamber.lv

+371 67225595

Finanšu daļa

Olga Nagibina

Galvenā grāmatvede

gramatvediba@chamber.lv


Biruta Nageviča

Grāmatvede

biruta.nagevica@chamber.lv

+371 67830820